ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแก่งอนุรักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ก.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพวงมาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ก.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสะบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ก.ย. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ - บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินเหลือจ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ก.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลึก หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก จำนวน 45 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ส.ค. 2563
7 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านแพรกแห้ง จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ส.ค. 2563
8 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านควน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ส.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลาดยาง สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ส.ค. 2563
10 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ศพด.ควน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53