ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ม.ค. 2564
2 ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิน 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ม.ค. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยดวงเดือน หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ม.ค. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ม.ค. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหัวหิน หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ม.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการอาหารกลางวัน เดือน มกราคา 2564 ของ ศพด.บ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ธ.ค. 2563
7 ประกาศ ศพด.บ้านหาดพริก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง เดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ธ.ค. 2563
8 ประกาศ ศพด.บ้านหาดพริก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหาดพริก เดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ธ.ค. 2563
9 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ธ.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55