ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 มิ.ย. 2563
3 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่าดพริก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 มิ.ย. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 มิ.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 พ.ค. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในเกรียบ 1,2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โดมหลังคาโค้งพร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๕ จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 พ.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 เม.ย. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 เม.ย. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51