ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นเคมีละอองฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 พ.ย. 2562
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหาดพริก - เขาหลัก ม.6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 พ.ย. 2562
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองหลวง – หนงจาก หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ต.ค. 2562
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ต.ค. 2562
5 ตารางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ต.ค. 2562
6 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยตัดใหม่ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ต.ค. 2562
7 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแก่งอนุรักษ์ 2 หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ต.ค. 2562
8 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ต.ค. 2562
9 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ส.ค. 2562
10 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16