ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจสอบแสดงตนของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบ64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 ก.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ยังไม่มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.ย. 2563
3 ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาตำบล ”วิสัยใต้สานสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ประเภทกีฬาฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ส.ค. 2563
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อ ถนนลาดยาง สายเอเชีย41-บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ส.ค. 2563
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยแหลมยวน หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 ส.ค. 2563
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งอนุรักษ์ 1,2 หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ส.ค. 2563
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายภักดีคง หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ส.ค. 2563
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาหลัก-แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ส.ค. 2563
9 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผูู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.วิสัยใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 ส.ค. 2563
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20