ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเขาหลัก 2 หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 มิ.ย. 2563
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 มิ.ย. 2563
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั่ว ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 มิ.ย. 2563
4 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นเคมีหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 มิ.ย. 2563
5 ตั้งจุดคัดกรองและมอบหมาย ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 มิ.ย. 2563
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 พ.ค. 2563
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 พ.ค. 2563
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 พ.ค. 2563
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางรอง หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ราชการตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18