ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่าดพริก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563
  รายละเอียด :

 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 3 งวด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน