ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563
  รายละเอียด :

 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 จำนวน 3 เดือน งบประมาณ 42,840 บาท 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน