ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน