ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนปฏิบัติการฉีดพ่นเคมีหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน