ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตั้งจุดคัดกรองและมอบหมาย ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง
  รายละเอียด :

 1. คำสั่งที่ 120/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดคัดกรอง เพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
2. คำสั่งที่ 121/2563 เรื่อง มอบหมายสมาชิกสภา อบต.และ เจ้าหน้าที่ อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน